2011-05-08

Dags att betala medlemsavgift och båtplats för 2011

Betalningen behöver vara föreningen tillhanda senast 27/5 om du vill kunna rösta på årsmötet.

Årsmötet 2011 hålls den 29 maj. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 maj.
Dagordning med motioner kommer på mejl och anslagstavlor senast en vecka före mötet.
 
ladda ner dokument om avgifter
Årsavgift 200:-
Liten båtplats 540:-
Stor båtplats 580 
Frivilliga bidrag därutöver är välkommet i alla storlekar:-)
PlusGiro: 198179-4
Ange fastighetsbeteckning
Meddela föreningen även namn, adress, telefon och e-post