2014-10-14


 
 
 
INSTÄLLT
 
 
 
 
                                STÄDDAGEN nu på lördag den 18/10 är

                                        INSTÄLLD!               

 

P g a att stora stockar från nya träd har placerats på och vid den rishög som vi avsåg att elda upp under städdagen blir eldning svårt att genomföra. Rishögen kommer nu genom Kuddbys försorg att flisas, vilket vi tackar för. Den jord som vi planerat att förstärka delar av ängen med lägger vi ut till våren istället.

 
                                                            Styrelsen


 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar