2017-05-29PÅMINNELSE


ARBETSDAG & ÅRSMÖTE DEN 3 JUNI 2017

Vi samlas på Ängen kl 10.00 för en gemensam arbetsinsats med att bla:
·       Laga brevlådeställen
·       Göra underhållsarbeten på gångbron
·       Städa badplatsen vid bron
·       Röja på föreningstomten
Föreningen bjuder på förtäring efter avslutad arbetsinsats.


Välkommen!

Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar