2022/07/21

 Protokoll från årsmöte för 2021 och styrelse

Nu finns protokollet från årsmötet 2022 tillgängligt här.
Styrelsens sammansätting är efter årsmötet följande:

Anders Ahlner, ordförande
Nina Odell, kassör
Mikael Lager, ledamot
Hans Langenstedt, ledamot
Jenny Lassmann, ledamot

Eva Ahlner, suppleant
Lina Törner, suppleant

Daniel Svanström, revisor (sammankallande)
Peter Bohman, revisor

Med hopp om en fin höst!
/Styrelsen

2022/07/06

 LFV Klippningsschema Ängen 2022


Dra ditt strå till stacken så att vi kan njuta och vara aktiva på vår fina äng. Vi behöver alla hjälpas åt med klippningen under året. Du meddelar bara på mail till anders.ahlner@live.se vilken vecka du kan klippa så får du instruktioner.


               Tack på föreningens vägnar / Styrelsen

 

 


 

LFV Grillfest

Lördag 6 augusti      

klockan 18.00

på Ängen


Vid glödande grill hjälps åt att ta fram bord och duka upp för kvällens grillfest med tema México.

Föreningen kommer att stå för middagen men ni får själva ta med dryck och ev kaffe på maten.

Vi hoppas ni anpassar klädseln till kvällen tema. Priser till bästa utsmyckning kommer att delas ut

Anmäl görs på mail till anders.ahlner@live.se med hur många ni blir samt ev allergier, senast den 2 augusti.

 

Om vi mot förmodan kommer få en prognos med ihållande regn så kommer vi ställa in och genom mail meddela dig det


Väl mött
Styrelsen


PÅMINNELSE

 

Du har väl betalt medlem/båt-avgift

 

 


2022/06/13

 Arbetsdagen 11 juni


Arbetsstyrkan blev denna gång endast nio personer, men mycket hanns ändå med.


Vid Myrholmsmaren har nyligen bryggan fått en ny badtrappa. Nu sjösattes och rengjordes roddbåten, gräs mm röjdes med trimmer och stranden krattades.


På vänthusets tak tätades namnskyltens genomgående bultar med kallasfalt efter vinterns/vårens läckage.


Åven området kring bryggan vid bron fejades med trimmer, krattades och städades.


Ängen klipptes för första gången i år. Gräset verkar vara frodigt denna sommar.


Arbetsdagen avslutades med traditionsenlig korvgrillning och fika och man kunde konstatera att rätt så mycket uträttats trots rekordlågt deltagande. På bilden har det efterföljande årsmötet just börjat och ytterligare ett fåtal medlemmar har infunnit sig.