Styrelse

Styrelse

Katarina Sundvall, ordförande
Calle Appelgren, sekreterare
Nina Odell, kassör
Mikael Lager, ledamot, mätning av rännan i viken, muddring
Roger Persson, ledamot, båtplatser
Jan Sundvall, suppleant
Cecilia Lindau, suppleant, webbansvarig

Revisor
Peter Bohman, revisor
Daniel Svanström, revisor

Valberedning
Anders Ahlner

Kontakt
lfv.tynningo@gmail.com