Styrelse

Styrelse

Calle Appelgren, ordförande
Nina Odell, kassör
Katarina Sundvall, sekreterare
Mikael Lager, ledamot, mätning av rännan i viken, muddring 
Roger Persson, ledamot, ansvarig hemsidan, information
Jan Sundvall, suppleant
Cecilia Lindau, suppleant, webbansvarig

Revisor
Peter Bohman, revisor
Bo Hamnell, revisor suppleant

Valberedning
Åsa Appelgren, valberedning
Anders Ahlner, valberedning

Kontakt
lfv.tynningo@gmail.com