Styrelse

Styrelse

Calle Appelgren, ordförande
Nina Odell, kassör
Katarina Sundvall, sekreterare
Mikael Lager, ledamot, mätning av rännan i viken, muddring 
Roger Persson, ledamot, ansvarig hemsidan, information
Jan Sundvall, suppleant, hamnkapten, båtplatser
Marcus Isberg, suppleant, aktivitetsansvarig


Revisor, valberedning
Bo Hamnell, revisor
Calle Björfjäll, revisor suppleant
Åsa Appelgren, valberedning
Anders Ahlner, valberedning

Andra funktionärer 
Margareta Lindberg och Bo Forsling, roddbåten stora Maren

Kontakt
lillafurusund.vf@gmail.com