2013/06/10

Djupmätning av lilla Furusundsviken den 8 juni 2013


Mikael Lager har genomfört mätning av djupet i Lilla Furusundsviken och sammanfattar djupläget enligt följande: 

"Rännans djup har endast marginellt ändrats sen de senaste två åren.
Rännan är mellan 140-185cm djup. Grundast strax utanför bron och innanför sundet till Sumpen och djupast första halvan av sundet in till Sumpen samt strax innanför bron. I övrigt ligger rännans djup på 150-160cm. Några stenar eller dyl. petar upp från botten strax utanför bron. Bör undersökas lite noggrannare. Ingen tydlig kant utefter rännan, släntkaraktär."
Mikael Lager den 8 juni 2013