2017-05-29
  


Följande har vi fått från vår Brevbärare och med anledning av detta har vi satt som PRIO ETT att på arbetsdagen den 3:e juni, fixa till postlådeställningarna Marenslingan/Tynningösundsvägen, Gärdsgårdsstigen/Tynningösundsvägen samt Tynningösundsvägen/Fotbollsplanen/Ängen.

”DIN BREVLÅDA – MIN ARBETSMILJÖ!
Varje dag delar jag ut post i flera hundra postlådor. En del av dem är mer eller mindre besvärliga att hantera. Jag är tacksam om du kan hjälpa mig att förbättra min arbetsmiljö genom att:


  • Märka din postlåda med namn och adress (eller bara adress)
  • Räta upp postlådeställningen så att den inte lutar
  • Placera postlådan med öppningen ca 100 cm över mark.
  • Placera permanentboendes lådor först i körriktningen och sommarboende därefter.    

Med vänlig hälsning
Din Brevbärare

Föreningen har fått en lista över vilka som är fastboende. Det kommer således att ske en viss omflyttning av lådorna och därför kommer du sannolikt inte hitta din låda på sin gamla plats på stället.
Välkommen till arbetsdagen den 3 juni kl. 10.00 på Ängen!

Hälsningar

Styrelsen