2019-05-06

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020.
Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 550kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 750kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast den 31 maj 2019. Efter 14 juni kan tidigare båtplatser inte garanteras.

Denna information skickas även ut via mail/post till registrerade medlemmar.