2019-06-26

TACK till alla som deltog vid årsmötet 8 juni och i det efterföljande arbetet för att göra vår omgivning trevlig och säker!

Årsmötesprotokollet finns upplagt under fliken Dokument.
Notera att avgiften för båtplatser fr o m 2020 kommer att vara 1000 kr per båtplats.


Trevlig sommar!

önskar
Styrelsen