2011-05-17

motion till årsmötet

Det har inkommit en motion om att bygga en bastu
motion om bastu
Bygglov för bastu

Bakgrund
Föreningen har sedan tidigare bygglov på ett hus på 10 kvm (bastu).
För att bygglovet ska gälla ska byggnaden vara färdigställd 20120612

Årsmötet är planerat till den 29/5
preliminär tid kl 14 (vägföreningen har årsmöte kl 11)