2013/05/29

Aktuell tomtkarta över Lilla Furusund

Många medlemmar har efterfrågat en tomtkarta för att kunna se olika sk parkmarker t ex 1:524, även kallad Tafflins dödsbo. Nu har föreningen införskaffat en sådan karta. Finns här på hemsidan under fliken "karta".
Parkmarkerna är inte markerade på något särskilt vis utan man måste helt enkelt känna till vilka fastigheter som det gäller. Det krävs även vaksamhet för att kunna följa 1:524 på kartan eftersom fastigheten slingrar sig igenom området och även är uppdelad i olika bitar. Kartan går dock att zooma så det underlättar ju en del.
Fastigheten 1:34 är också parkmark vilket du även kan läsa om i artikeln "badberget och allemansrätten" under fliken Dokument. Om du känner till några andra tomter som är parkmarker så komplettera gärna med ett inlägg här på hemsidan.