2013-05-07

Aktuella datum och andra saker


 • Dags att betala medlemsavgift: 200:- till pg 198179-4
 • Årsmötet kommer hållas den 2 juni kl 10.30 på Ängen.
 • Motioner ska vara styrelsen till handa senast 19 maj
 • Dagordning och ev. motioner kommer upp på anslagstavlor och hemsida veckan innan årsmötet.
 • Uppdaterad långsiktig verksamhetsplan hittar du under fliken dokument
 • Arbetsdag 8 juni kl 10. Samling på ängen
 • Kanske ytterligare en arbetsdag den 5 oktober
 • Eventuellt kommer vi även ha en bojflyttardag för de båtbojar som behöver flyttas.
 • Midsommarfirande som vanligt. Mer info kommer senare men redan nu efterlyser vi musikanter. Kan du spela? känner du någon som skulle vilja?
 • Grillfest den 20 juli
 • Något mer? Tja, vi är idag ca 80 medlemmar men i vårt upptagningsområden finns det uppemot 150 fastigheter. Borde inte alla vara intresserade av ett fint vänthus, en välskött äng och ett bra vattenflöde i sumpen. Och midsommarfirandet lockar ju flera hundra glada och festsugna. 
          Denna sympatiska lilla förening kan ta emot några fler medlemmar!