2014-12-18


Information från Gamlingbo
Här kommer lite Gamlingboinformation mitt i höstmörkret och i stundande advent- och juletider för att ge Dig en bild av vad som hänt sedan årsmötet i maj.

Vi har ju en verksamhetsplan att utgå från och den talar bl a om medlemsvärvning, olika studiebesök och viktiga dialoger med kommunen m fl. Allt i syfte att ”kratta manegen” för att så snart som möjligt förverkliga Gamlingbo.

Vi har blivit några fler medlemmar och är nu uppe i 37 st, men vi välkomnar med glädje fler. Ju fler desto starkare blir vi och därmed tydligare i behovet av Gamlingbo.

Vi kan konstatera att Gamlingbo nu finns på kommunens agenda i bl a arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) och att man ser positivt på vårt arbete. Vi har under hösten fört en dialog med socialförvaltningen, som förutom att man tycker att vi kommit långt och tänker rätt, även gett oss en del goda och viktiga råd. Detta bl a för att vi skall undvika att hamna i en boendelösning som styrs av strikta regelverk, lagar och förordningar. Utifrån den informationen har vi kommit till slutsatsen att vi skall bygga ett ”ordinärt boende” och inte kalla det äldre- eller trygghetsboende utan t ex seniorboende. Vi rekommenderas dock att ”ta höjd för” sådant som kan behövas i ett senare skede som t ex lyftanordningar i lägenheterna, installation av trygghetslarm etc. Kommunens pragmatiska syn och att man tycker vår idé känns både ny och unik tycker vi är lovande inför vårt fortsatta arbete.

Utöver kommunkontakterna har vi genomfört en del studiebesök i syfte att få idéer och att få till erfarenhetsutbyten. Allt detta har varit mycket givande och det är även information vi förmedlat till den arkitekt vi anlitat för att lite mer i detalj skissa på realistiska och praktiska förslag på hur vi bör och kan utforma vårt hus. Trevligt är att arkitekten är fritidsboende på ön, heter Per Öberg och numera är medlem i föreningen.

Frågor vi nu kommer att titta närmare på är drift och ekonomi, något som vi behöver ha kommit längre med innan nästa kontakt med kommunen.

Är det något Du funderar över eller har Du några friska och kloka idéer tveka inte utan hör av Dig till någon i styrelsen. Känner Du att Du kan bidra vad avser drift och ekonomi är Du mer än välkommen att delta i det arbetet. Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre och roligare.


Vi planerar för ett medlems- och informationsmöte i början av 2015, så håll utkik på hemsidan och Din mailbox, till dess önskar vi i styrelsen Dig och de Dina en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År