2021/03/30

Uppdatering inför vår och sommaren

Bästa medlemmar!

Här kommer lite information från styrelsen på våra tankar och idéer inför årets verksamhet på ön. Då vi i föreningen har mycket att förvalta så hoppas vi att ni gärna hör av er med det ni kan hjälpa till med; t ex ta hand om roddbåtarna, sköta om blommorna vid gångbron, se till badstranden och badbryggor, klippa gräset på ängen, osv.

Ett av föreningens projekt är att inför nästa säsong förbättra bryggan inne i Viken. Efter arbetet är klart och vi besiktat bryggan kommer nya båtplatsnummer att märkas ut. I samband med det kommer även bryggan vid gångbron att få en ny fördelning av båtplatser. Detta gör att inför nästa år måste varje båtplats flytta sin boj så att det stämmer med den nya platsindelningen. Allt detta för att få till bättre förtöjningsmöjligheter så båtarna inte ligger så tätt. Vi kommer att försöka samordna bojflyttning till några helger under april månad. Mer information kommer.

Utifrån väder och den pågående Covid-19 pandemin ser tankarna i stort ut enligt följande framöver (mer information kommer när vi närmar oss);

Maj: Gräsklippning och sjösättning av våra roddbåtar i Maren.

Juni: Arbetsdag och årsmöte. 
På Midsommar hoppas vi kunna återuppta det traditionsenliga Midsommarfirandet.

Juli: Föreningens grillfest på ängen.

September: Våra roddbåtar kommer att tas upp och ängen får sin sista putsning inför vintern.

Vi ses på ön!
Mvh Styrelsen

2021/02/24

Ny brygga på gång i viken

Nu är LFVs båtbrygga inne i viken riven. Bryggan var gammal och i stort behov av att åtgärdas för att bibehålla en god säkerhet. Den nya bryggan är planerad att vara på plats i april månad. 

Tack till alla involverade!


Mvh Styrelsen2020/08/07

Protokoll Årsmöte

Tack till de som deltog i LFVs årsmöte den 6 juni 2020! Med engagemang kan vi hålla föreningen vid liv och vår samvaro inom Lilla Furusund starkare. 

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Stort tack till avgående samt tillträdande styrelse. Info om aktuella styrelsemedlemmar finns under sektion ”Styrelse”.

2020/07/11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen 

2020/07/05

Nya brygga på plats i Lilla Maren

I slutet av juni fick vi efter en insats av frivilliga en ny brygga på plats i Lilla Maren. Stort tack till arbetslaget!
2020/06/01

Dokument inför årsmötet 6 juni 2020

Nedan finns länkar till dokumenten för Lilla Furusunds Villaägareförenings årsmöte 6 juni 2020. Vänligen ombesörj printning på egen hand vid behov då föreningen inte tillhandahåller fysiska dokument vid mötet.


Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Långsiktig Verksamhetsplan

Väl mött den 6 juni kl 1300 på Ängen/fotbollsplanen.

Mvh

Styrelsen
Midsommarfirande inställt

Med anledning av coronapandemin ställs tyvärr 2020 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. 

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen