2021/05/28

Midsommarfirande på Ängen inställt 2021

Med anledning av den fortsatta coronapandemin och smittspridningen ställs tyvärr 2021 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. Vi hoppas kunna återinföra det traditionsenliga firandet 2022.

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Arbetsdag och årsmöte lördag 5 juni

Lördagen den 5 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:


Förslag till dagordning årsmöte 2021

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Gräsklippning
c. Midsommarfirandet
d. Inköp flytbrygga till roddbåten i MAREN
e. Information om medlemsavgift, båtavgifter
f. Förslag till budget

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen

Bojflytt genomförd

Under tre lördagar har vi hjälpts åt att flytta bojar. Detta för att vi i viken byggt om bryggan och vid bron tagit bort en båtplats för att skapa mera utrymme. Nu hoppas vi att det skall vara lite lättare att lägga till och så ser det mycket prydligare ut.

Stort tack till Tomas som ordnade fram en bojeka så vi kunde flytta dom största stenarna!

Mvh Styrelsen2021/03/30

Uppdatering inför vår och sommaren

Bästa medlemmar!

Här kommer lite information från styrelsen på våra tankar och idéer inför årets verksamhet på ön. Då vi i föreningen har mycket att förvalta så hoppas vi att ni gärna hör av er med det ni kan hjälpa till med; t ex ta hand om roddbåtarna, sköta om blommorna vid gångbron, se till badstranden och badbryggor, klippa gräset på ängen, osv.

Ett av föreningens projekt är att inför nästa säsong förbättra bryggan inne i Viken. Efter arbetet är klart och vi besiktat bryggan kommer nya båtplatsnummer att märkas ut. I samband med det kommer även bryggan vid gångbron att få en ny fördelning av båtplatser. Detta gör att inför nästa år måste varje båtplats flytta sin boj så att det stämmer med den nya platsindelningen. Allt detta för att få till bättre förtöjningsmöjligheter så båtarna inte ligger så tätt. Vi kommer att försöka samordna bojflyttning till några helger under april månad. Mer information kommer.

Utifrån väder och den pågående Covid-19 pandemin ser tankarna i stort ut enligt följande framöver (mer information kommer när vi närmar oss);

Maj: Gräsklippning och sjösättning av våra roddbåtar i Maren.

Juni: Arbetsdag och årsmöte. 
På Midsommar hoppas vi kunna återuppta det traditionsenliga Midsommarfirandet.

Juli: Föreningens grillfest på ängen.

September: Våra roddbåtar kommer att tas upp och ängen får sin sista putsning inför vintern.

Vi ses på ön!
Mvh Styrelsen

2021/02/24

Ny brygga på gång i viken

Nu är LFVs båtbrygga inne i viken riven. Bryggan var gammal och i stort behov av att åtgärdas för att bibehålla en god säkerhet. Den nya bryggan är planerad att vara på plats i april månad. 

Tack till alla involverade!


Mvh Styrelsen2020/08/07

Protokoll Årsmöte

Tack till de som deltog i LFVs årsmöte den 6 juni 2020! Med engagemang kan vi hålla föreningen vid liv och vår samvaro inom Lilla Furusund starkare. 

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Stort tack till avgående samt tillträdande styrelse. Info om aktuella styrelsemedlemmar finns under sektion ”Styrelse”.

2020/07/11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen