2021-02-24

Ny brygga på gång i viken

Nu är LFVs båtbrygga inne i viken riven. Bryggan var gammal och i stort behov av att åtgärdas för att bibehålla en god säkerhet. Den nya bryggan är planerad att vara på plats i april månad. 

Tack till alla involverade!


Mvh Styrelsen2020-08-07

Protokoll Årsmöte

Tack till de som deltog i LFVs årsmöte den 6 juni 2020! Med engagemang kan vi hålla föreningen vid liv och vår samvaro inom Lilla Furusund starkare. 

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Stort tack till avgående samt tillträdande styrelse. Info om aktuella styrelsemedlemmar finns under sektion ”Styrelse”.

2020-07-11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen 

2020-07-05

Nya brygga på plats i Lilla Maren

I slutet av juni fick vi efter en insats av frivilliga en ny brygga på plats i Lilla Maren. Stort tack till arbetslaget!
2020-06-01

Dokument inför årsmötet 6 juni 2020

Nedan finns länkar till dokumenten för Lilla Furusunds Villaägareförenings årsmöte 6 juni 2020. Vänligen ombesörj printning på egen hand vid behov då föreningen inte tillhandahåller fysiska dokument vid mötet.


Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Långsiktig Verksamhetsplan

Väl mött den 6 juni kl 1300 på Ängen/fotbollsplanen.

Mvh

Styrelsen
Midsommarfirande inställt

Med anledning av coronapandemin ställs tyvärr 2020 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. 

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen

2020-05-20

Dags att betala in för medlemskapet i Lilla Furusunds Villaägareförening!

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 1000kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 1200 kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast innan årsmötet 2020
Två veckor efter årsmötet kan tidigare båtplatser inte garanteras om avgiften ej är inbetald.

Denna information har även skickas ut via mail/post till registrerade medlemmar.

Mvh
Styrelsen