Styrelse

Styrelsens sammansättning

Anders Ahlner, ordförande
Åsa Appelgren, kassör
Lina Törner, ledamot
Hans Langenstedt, ledamot
Jenny Lassman, ledamot

Eva Ahlner, suppleant
Annika Elford, suppleant

Daniel Svanström, revisor (sammankallande)
Peter Bohman, revisor