2020/08/07

Protokoll Årsmöte

Tack till de som deltog i LFVs årsmöte den 6 juni 2020! Med engagemang kan vi hålla föreningen vid liv och vår samvaro inom Lilla Furusund starkare. 

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Stort tack till avgående samt tillträdande styrelse. Info om aktuella styrelsemedlemmar finns under sektion ”Styrelse”.