2012/03/12

Båtmotorer stulna på Tynningö

Någon gång under perioden 22/1 - 10/3 stals två båtmotorer från båtar uppställda precis invid vägen på Tynningösundsvägen i närheten av Gärdsgårdsvägen.
Motorfästen och lås avsågade, möjligen med med maskiner. Det bör ha krävts tre personer för att hantera detta (den ena motorn vägde 170 kg) samt någon form av skåp- eller lastbil.

Man kan tänka att det har krävts två besök på ön. Först rekognosering för att identifiera motorerna samt ett återbesök för genomförandet.

Ingen liten spontanstöld således. De måste även ha genomfört stölden snabbt eftersom båtarna står väl synliga precis invid vägen där många promenerar och skulle vara lätta att upptäcka.

Har du observerat något som kan vara av intresse för polisen eller känner du till några andra stölder som genomförts under samma period. Skicka gärna ett mejl till calle@manolito.se