2021/09/29

Protokoll från årsmöte för 2020/2021 och ny styrelse

Nu finns protokollet från årsmötet 2021 tillgängligt här
Styrelsens sammansätting är efter årsmötet följande:

Anders Ahlner, ordförande
Nina Odell, kassör
Mikael Lager, ledamot
Hans Langenstedt, ledamot
Jenny Lassman, ledamot

Eva Ahlner, suppleant
Lina Törner, suppleant

Daniel Svanström, revisor (sammankallande)
Peter Bohman, revisor

Stort tack till de tidigare engagerade som avslutar sina uppdrag i föreningen och styrelsen!

Med hopp om en fin höst!
/Styrelsen

2021/08/19

Trevlig grillfest den 24 juli

I ett strålande väder samlades LFV-medlemmar för en gemensam grillafton. Totalt var vi 58 förväntansfulla grannar som gemensamt ställde ordning bord för att sedan sätta sig och serveras grillade grönsaker och entrecote, fläskfilé och chorizo för att avslutas med blåbärspaj. En uppskattad kväll av stora och små! 


2021/07/21

LFVs grillfest på Ängen 24 juli kl 18

Äntligen dags igen för grillfest i LFVs regi! Vi samlas kl 18.00 vid glödande grill och hjälps åt att ta fram bord och duka upp. 

Föreningen kommer att stå för middag men du får själv ta med dryck till maten. 

Anmälan görs på mail till anders.ahlner@live.se med hur många ni blir senast den 23 juli. 

Om vi mot förmodan kommer få en prognos med ihållande regn kommer vi ställa in grillfesten och genom mail meddela anmälda. 

Väl mött!
Styrelsen

2021/05/28

Midsommarfirande på Ängen inställt 2021

Med anledning av den fortsatta coronapandemin och smittspridningen ställs tyvärr 2021 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. Vi hoppas kunna återinföra det traditionsenliga firandet 2022.

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Arbetsdag och årsmöte lördag 5 juni

Lördagen den 5 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:


Förslag till dagordning årsmöte 2021

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Gräsklippning
c. Midsommarfirandet
d. Inköp flytbrygga till roddbåten i MAREN
e. Information om medlemsavgift, båtavgifter
f. Förslag till budget

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen

Bojflytt genomförd

Under tre lördagar har vi hjälpts åt att flytta bojar. Detta för att vi i viken byggt om bryggan och vid bron tagit bort en båtplats för att skapa mera utrymme. Nu hoppas vi att det skall vara lite lättare att lägga till och så ser det mycket prydligare ut.

Stort tack till Tomas som ordnade fram en bojeka så vi kunde flytta dom största stenarna!

Mvh Styrelsen2021/03/30

Uppdatering inför vår och sommaren

Bästa medlemmar!

Här kommer lite information från styrelsen på våra tankar och idéer inför årets verksamhet på ön. Då vi i föreningen har mycket att förvalta så hoppas vi att ni gärna hör av er med det ni kan hjälpa till med; t ex ta hand om roddbåtarna, sköta om blommorna vid gångbron, se till badstranden och badbryggor, klippa gräset på ängen, osv.

Ett av föreningens projekt är att inför nästa säsong förbättra bryggan inne i Viken. Efter arbetet är klart och vi besiktat bryggan kommer nya båtplatsnummer att märkas ut. I samband med det kommer även bryggan vid gångbron att få en ny fördelning av båtplatser. Detta gör att inför nästa år måste varje båtplats flytta sin boj så att det stämmer med den nya platsindelningen. Allt detta för att få till bättre förtöjningsmöjligheter så båtarna inte ligger så tätt. Vi kommer att försöka samordna bojflyttning till några helger under april månad. Mer information kommer.

Utifrån väder och den pågående Covid-19 pandemin ser tankarna i stort ut enligt följande framöver (mer information kommer när vi närmar oss);

Maj: Gräsklippning och sjösättning av våra roddbåtar i Maren.

Juni: Arbetsdag och årsmöte. 
På Midsommar hoppas vi kunna återuppta det traditionsenliga Midsommarfirandet.

Juli: Föreningens grillfest på ängen.

September: Våra roddbåtar kommer att tas upp och ängen får sin sista putsning inför vintern.

Vi ses på ön!
Mvh Styrelsen

2021/02/24

Ny brygga på gång i viken

Nu är LFVs båtbrygga inne i viken riven. Bryggan var gammal och i stort behov av att åtgärdas för att bibehålla en god säkerhet. Den nya bryggan är planerad att vara på plats i april månad. 

Tack till alla involverade!


Mvh Styrelsen