2021/09/29

Protokoll från årsmöte för 2020/2021 och ny styrelse

Nu finns protokollet från årsmötet 2021 tillgängligt här
Styrelsens sammansätting är efter årsmötet följande:

Anders Ahlner, ordförande
Nina Odell, kassör
Mikael Lager, ledamot
Hans Langenstedt, ledamot
Jenny Lassman, ledamot

Eva Ahlner, suppleant
Lina Törner, suppleant

Daniel Svanström, revisor (sammankallande)
Peter Bohman, revisor

Stort tack till de tidigare engagerade som avslutar sina uppdrag i föreningen och styrelsen!

Med hopp om en fin höst!
/Styrelsen