2022/06/13

 Arbetsdagen 11 juni


Arbetsstyrkan blev denna gång endast nio personer, men mycket hanns ändå med.


Vid Myrholmsmaren har nyligen bryggan fått en ny badtrappa. Nu sjösattes och rengjordes roddbåten, gräs mm röjdes med trimmer och stranden krattades.


På vänthusets tak tätades namnskyltens genomgående bultar med kallasfalt efter vinterns/vårens läckage.


Åven området kring bryggan vid bron fejades med trimmer, krattades och städades.


Ängen klipptes för första gången i år. Gräset verkar vara frodigt denna sommar.


Arbetsdagen avslutades med traditionsenlig korvgrillning och fika och man kunde konstatera att rätt så mycket uträttats trots rekordlågt deltagande. På bilden har det efterföljande årsmötet just börjat och ytterligare ett fåtal medlemmar har infunnit sig.