2011/09/08

Hur ser du ut egentligen?

Styrelsen 2011

Peter Bohman
Anders Ahlner
Janne Philipsson
Calle Björfjäll

Nina Odell

Eva Ahlner

Lasse RöckertOlle Holmertz


2011/07/25

Alla var där!


trångt kring grillen

Närmare 40 partysugna LillaFurusundare hade mött upp för det årliga grillpartyt.

Stämningen var på topp och grilloset låg tungt över nejden.

Missade du festen? Var inte ledsen. Det är mindre än ett år kvar till nästa gång :)partysugna!

2011/07/06

Grillfest 16 juli

Dags för föreningens årliga grillfest.
Träffa glada grannar och festa loss.

Klockan 18 den 16 juli på ängen.
Ta med det du vill grilla och dricka.

Det ska bli kul att ses!!

2011/06/18

Midsommar klockan 14 på ängen

Först klär vi stången
och lindar kransar.
Sen kommer sången
och alla dansar.  


  


Midsommar

2011/06/17

Glädje, entusiasm, öl och goda wraps!

Lördagen den 11 juni samlades 28 glada och arbetsvilliga Tynningöbor på ängen/fotbollsplan. Vädret var strålande liksom humöret på deltagarna. Bland det glada gänget återfanns både ”gamla” och nya Ö-bor. Tre timmars arbete hade vi framför oss och det var glädjande att se och höra det intresse och den entusiasm som präglade arbetsstyrkan.

Efter att arbetslag och uppgifter utdelats skyndade alla iväg till sina arbetsstationer. Dessa var bl a målning av föreningens olika bryggor, uppstädning av stranden vid gångbron inkl påfyllning av sand, uppfräschning av vänthuset på norra, mätning av rännan i viken, byte av anslagstavlor, förbättringar av gångbron, klippning av vass.

Efter tre timmar var det återsamling och ”avrapportering” av genomfört arbete. Allt hade inte hunnit slutföras men våra frivilliga krafter åtog sig att fullfölja efterhand. Vi kommer i närtid att se bl a mer sand på sandstranden, ett ännu fräschare vänthus, nya anslagstavlor på alla ställen mm.

Glada efter genomfört arbete bjöds det på goda wraps från Lottas krog och lämplig dryck därtill. Svag eller stark efter behag.
Stort tack till alla som på olika sätt bidrog till en mycket lyckad arbetsdag. Nu ser vi fram emot midsommarfesten och grillfesten den 16 juli.

Lasse Röckert
Ordf i LFV

2011/05/30

Arbetsdag lördag den 11 juni

Samling kl 10 på ängen för genomgång och peptalk


På göralistan finns: olja båtbryggor, sand till sandstranden, sätta upp skyltar, reparera anslagstavlor, röja inför midsommar, klippa vass, flytta stenar vid gångbron, skruva gångbron och en del annat smått och gott. 


Liten, eller stor, kort eller lång - det finns jobb till alla.
Om du inte skulle ha det rätta klippet i nyporna kan du ändå vara med och langa saft, grilla korv, sköta annan kringservice eller bara njuta av att se någon annan arbeta :-)

2011/05/24

Du behöver inte sitta i styrelsen för att hjälpa till i Lilla Furusund

Tag en titt här på hemsidan om föreningens verksamhet eller se dig omkring i området ;-)
Finns det något som du känner att du vill hjälpa till med?

Skicka ett mejl eller kontakta någon i styrelsen.

2011/05/20

kallelse till årsmöte 2011

Kallelse till Årsmöte
Söndag den 29 maj 2011 kl 14.00
på föreningens sjötomt

Kom till bryggan och träffa trevliga människor, 
diskutera, lyssna drick saft och kaffe

Dagordning

2011/05/17

motion till årsmötet

Det har inkommit en motion om att bygga en bastu
motion om bastu
Bygglov för bastu

Bakgrund
Föreningen har sedan tidigare bygglov på ett hus på 10 kvm (bastu).
För att bygglovet ska gälla ska byggnaden vara färdigställd 20120612

Årsmötet är planerat till den 29/5
preliminär tid kl 14 (vägföreningen har årsmöte kl 11)

2011/05/10

Kampanj på anslagstavlorna


Du kanske har noterat kampanjen på anslagstavlorna. I år leker vi lite med en dramatisering av vad medlemsskapet betyder, eller vad ett uteblivet medlemskap skulle kunna få för konsekvenser ;-)

Du kanske kommer ihåg den tidigare ”kampanjen” med poetiska skildringar i bild och text på temat ”mitt Tynningö”:I år är den här idén tagen ett steg längre med texter som inte är lika fullt romantiska:På anslagstavlorna hänger bilden med ”fultexten” utåt men på baksidan om man lyfter på bladet finns bilden med ”fintexten”. Två sidor att se på ett medlemskap: Den första sidan symboliserar situationen om man väljer att inte vara medlem och den andra, romantiska, om man väljer att vara medlem.

Om vi tröttnar på detta lite annorlunda grepp så går det att enkelt hänga om dem så att den fina texten hänger utåt.

2011/05/08

Dags att betala medlemsavgift och båtplats för 2011

Betalningen behöver vara föreningen tillhanda senast 27/5 om du vill kunna rösta på årsmötet.

Årsmötet 2011 hålls den 29 maj. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 maj.
Dagordning med motioner kommer på mejl och anslagstavlor senast en vecka före mötet.
 
ladda ner dokument om avgifter
Årsavgift 200:-
Liten båtplats 540:-
Stor båtplats 580 
Frivilliga bidrag därutöver är välkommet i alla storlekar:-)
PlusGiro: 198179-4
Ange fastighetsbeteckning
Meddela föreningen även namn, adress, telefon och e-post