2018/06/14MIDSOMMARFIRANDE
PÅ ÄNGEN 2018!

Vi samlas på Ängen kl 14.00 för att tillsammans klä midsommarstången.

Ta gärna med björkris och blommor!

När stången är rest bjuds det på musik av livs levande musikanter!

Vi behöver dock frivilliga att hålla i dans och lekar.
Ställer du upp??
Kontakta Midsommargeneralen
 Anders Ahlner
Mobil: 070-2898938

Välkommen och Glad Midsommar!
önskar
StyrelsenDu är väl medlem?
Medlemskapet kostar 200,-/familj och år och betalas till pg 198179-4