2019/05/06

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020.
Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 550kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 750kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast den 31 maj 2019. Efter 14 juni kan tidigare båtplatser inte garanteras.

Denna information skickas även ut via mail/post till registrerade medlemmar.

**OBS NY TID**  

Årsmöte för Lilla Furusunds Villaägarförening
äger rum den 8 juni 2019 kl 1330 på ängen/fotbollsplanen på Tynningösundsvägen. 

Förslag och motioner skickas senast 19 maj 2019 till ordförande Calle Appelgren på: calle.appelgren@gmail.com.

Ev inkomna motioner tillsammans med verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan hittar du här på sidan under Dokument senast 1 juni. Vi uppmanar deltagare på årsmötet att printa eller ta med en digital kopia av mötesdokumenten till mötet. 

Direkt efter mötet, ca kl 1430, blir det "Fix och förfriskningar"dvs vi betar av en lista med saker i vår gemensamma omgivning som behöver fixas och efter det blir lättare förfriskningar. 


Välkomna!
Önskar Styrelsen