2014/11/18


 

INFORMATION ANGÅNDE FIBER TILL TYNNINGÖ

 

 


En grupp under TRBB’s ledning har etablerats för att driva frågan utläggning av fiber på Tynningö.

Vi har, sedan arbetet startat tagit ett antal relevanta kontakter med olika potentiella leverantörer och även med bl a Länsstyrelsen för att klarlägga vilka förutsättningar som gäller inkl kostnader och möjliga och lämpliga bidrag.

Vårt arbete har resulterat i att vi just nu ser två huvudalternativ, där det ena är att vi själva äger nätet och det andra att en större operatör som t ex Telia genom Telia Öppen Fiber tar helhetsansvaret. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, men för det senare alternativet kan vi med en viss bindningstid, t ex 60 månader, slippa en inträdesavgift som normalt ligger på 16-25000 kronor. Det kan även vara så att Telia kan kräva att en mycket stor del av öns fastigheter ansluter sig. En första bedömning är att ett Teliaalternativ snabbast leder till målet. Båda alternativen kommer under alla förhållanden att resultera i lägre kostnader för respektive fastighet.

Vår ambition är att vi skall få fiber till ön så snabbt som möjligt och till så låg kostnad som möjligt utan att göra avkall på kvalitén.

Ett bra och effektivt sätt att nå detta mål är att så många som möjligt anmäler sitt intresse, detta oavsett om Du är fast- eller sommarboende. Och tänk på att det blir absolut billigast för Dig att gå med direkt. Att vänta till ett senare tillfälle kan bli avsevärt dyrare.

Vi kommer den närmaste tiden att fortsätta dialogen med potentiella leverantörer av bredbands- och fiberlösningar som även kommer att omfatta att vi begär offerter. Det är idag för tidigt att säga när allt kan vara klart, men med ett stort intresse från oss öbor kombinerat med att vi kan utnyttja de infrastrukturförbättringar som redan nu sker på ön bör spaden kunna sättas i jorden under 2015.

För TRBB

Lars Röckert