2023/06/30

 

 

 


 


LFV Grillfest

Lördag 5 aug

klockan 18.00

på Ängen

 

 

Vi samlas kl 18.00 vid glödande grill och hjälps åt att ta fram bord och duka upp.

 

Föreningen kommer att stå för middag men du får själva ta med dryck till maten.

 

Anmäl görs på mail till anders.ahlner@live.se med hur många ni blir senast den 31 juli. 

 

Om vi mot förmodan kommer få en prognos med ihållande regn så kommer vi ställa in och genom mail meddela dig det.

 

Väl mött
Styrelsen

 

PÅMINNELSE

Du har väl betalt medlems-/båtavgift

 

 

                             

               


    

 

 

 

 LFV Klippningsschema Ängen 2023

Dra ditt strå till stacken så att vi kan njuta och vara aktiva på vår fina äng. Vi behöver alla hjälpas åt med klippningen under året. Du meddelar bara på mail till anders.ahlner@live.se vilken vecka du kan klippa så får du instruktioner.

 

En uppdaterad lista på vilka veckor som är lediga hittar du på vår hemsida.

 

               Tack på föreningens vägnar / Styrelsen

 

LFV Klippningsschema Ängen 2023

 


2023/06/28

 Arbetsdagen 18 juni

Trots att arbetsdagen i år inträffade en av få dagar med regn i värderprognosen var uppslutningen god med väl dubbelt så många deltagare som förra året.


Efter samling vid ängen klockan 10 fördelades arbetsuppgifterna och arbetsplatserna på deltagarna som spred ut sig till bland annat föreningens tomt/badplats, badplatsen vid bron, vänthuset vid den då ännu ej återöppnade ångbåtsbryggan och badplatsen/flytbryggan vid Myrholmsmaren. Dessutom rensades föreningens anslagstavlor. Där LFV har sin roddbåt vid Stora Maren planeras att lägga ut en ny flytbrygga senare under sommaren. 

Krattning och allmän städning på föreningens tomt

                                            

Som brukligt avslutades arbetsdagen med grillkorv.

Och därefter följde det formella årsmötet.

2023/06/08

 


    MIDSOMMARFIRANDE 23 JUNI KL 14.00

     Se Bilaga: Midsommarfirande 2023

2023/05/29

 Arbetsdag och årsmöte söndag 18 juni

Söndagen den 18 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:


Förslag till dagordning årsmöte 2022

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift, båtavgifter
d. Gemensamma aktiviteter
e. Gräsklippning

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen