2014/10/14


 
 
 
INSTÄLLT
 
 
 
 
                                STÄDDAGEN nu på lördag den 18/10 är

                                        INSTÄLLD!               

 

P g a att stora stockar från nya träd har placerats på och vid den rishög som vi avsåg att elda upp under städdagen blir eldning svårt att genomföra. Rishögen kommer nu genom Kuddbys försorg att flisas, vilket vi tackar för. Den jord som vi planerat att förstärka delar av ängen med lägger vi ut till våren istället.

 
                                                            Styrelsen


 


 

2014/10/12Påminnelse, om ni skulle ha glömt.....


Höstarbetsdag


Lördagen den 18 oktober 2014
kl. 10:00 på Ängen


Vi snyggar till på Ängen genom att


                                                                  elda ris och städa
  
                                                  kratta ut ny jord på gräset

                                                           sen kan man snacka lite med grannen också
             

        Föreningen bjuder på 
        en lunchmacka och öl

        Tag med kratta, spade och skottkärraStyrelsen