Båtplatser


Föreningen har en båtbrygga vid gångbron och en längre in i viken. Totalt ca 30 platser.

Båtplatsregler

Vid gångbron finns även en gästbrygga för max 2 dygns angöring.
Vid behov av längre tids angöring eller båtplatsfrågor kontakta hamnkapten/styrelsen.