2024/06/06

  MIDSOMMARFIRANDE 21 JUNI KL 14.00
2024/06/02

 

 LFV Klippningsschema Ängen 2024

 

Dra ditt strå till stacken så att vi kan njuta och vara aktiva på vår fina äng. Vi behöver alla hjälpas åt med klippningen under året. Du meddelar bara på mail till anders.ahlner@live.se vilken vecka du kan klippa så får du instruktioner.

 

En uppdaterad lista på vilka veckor som är lediga finns nedan.

 

               Tack på föreningens vägnar / Styrelsen

 

 

 

LFV Klippningsschema Ängen 2024

 

Månad:

Vecka:

Vem:   (X redan bokad)

Tfnnr:

Juni

23

 

 

Juni

24

 

 

Juni

25

 

 

Juni

26

 

 

Juli

27

 

 

Juli

28

 

 

Juli

29

 

 

Juli

30

 

 

Juli/Augusti

31

 

 

Augusti

32

 

 

Augusti

33

 

 

Augusti

34

 

 

 

2024/05/29

 Arbetsdag och årsmöte söndag 16 juni

Söndagen den 16 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:

Förslag till dagordning årsmöte 2024

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift, båtavgifter
d. Gemensamma aktiviteter
e. Gräsklippning

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen