2015/07/29


Fiberprojektet

Telia Öppen Fiber har nu avslutat sin kampanj. Kravet för att projektet skulle realiseras var en anslutningsnivå på 30% och vi har nått c a 45%. Detta innebär att vi kan räkna med att vi som gått med kommer att ha fiber till våra fastigheter senast till nyår om allt går som planerat.

Vi kan nu förvänta oss att vi kommer att bli uppvaktade av några av de tjänsteleverantörer som Telia har avtal med. Vi som initierat fiberprojektet kommer att försöka åstadkomma en s k gruppupphandling för att om möjligt uppnå en så attraktiv och kostnadseffektiv lösning som möjligt för oss alla. Därför vill vi uppmana er alla att innan ni tackar ja till någon tjänsteleverantörs erbjudande invänta ett möjligt erbjudande om ett samlat grupperbjudande! Kolla hemsidan regelbundet!

Telia har meddelat att det är några som man inte kom ihåg att be om faktureringsadress. Om Du tror Dig vara en av dem kontakta då Telia (gärna någon av kontakpersonerna Jorma 0725001192 eller Anders 0722042069)och meddela denna.


Fibergruppen