2019/10/31

Information angående Tynningöleden

Trafikverket/Färjerederiet har delat information angående förändringar i färjetrafiken för Tynningöleden. Vi uppmanar fastighetsägare på Tynningö att ta del av denna information.

Läs här: Samverkan beträffande förändring i Färjetrafiken Tynningöleden

MVH
Styrelsen

2019/06/26

TACK till alla som deltog vid årsmötet 8 juni och i det efterföljande arbetet för att göra vår omgivning trevlig och säker!

Årsmötesprotokollet finns upplagt under fliken Dokument.
Notera att avgiften för båtplatser fr o m 2020 kommer att vara 1000 kr per båtplats.


Trevlig sommar!

önskar
Styrelsen

2019/06/10


MIDSOMMARFIRANDE 
PÅ ÄNGEN 2019!


Kom och invig vår nya midsommarstång!

Vi samlas på Ängen kl 14.00 för att tillsammans klä midsommarstången. När stången är rest börjar firandet!

Ta gärna med björkris och blommor!
  
Vi behöver frivilliga att hålla i dans och lekar.


Välkommen och Glad Midsommar
önskar Styrelsen

2019/06/01

Inför Årsmötet 8 juni 2019

Dokumenten inför årsmötet finns tillgängliga under fliken Dokument.

Länk till Dokument


Väl mött,
Styrelsen

2019/05/06

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020.
Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 550kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 750kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast den 31 maj 2019. Efter 14 juni kan tidigare båtplatser inte garanteras.

Denna information skickas även ut via mail/post till registrerade medlemmar.

**OBS NY TID**  

Årsmöte för Lilla Furusunds Villaägarförening
äger rum den 8 juni 2019 kl 1330 på ängen/fotbollsplanen på Tynningösundsvägen. 

Förslag och motioner skickas senast 19 maj 2019 till ordförande Calle Appelgren på: calle.appelgren@gmail.com.

Ev inkomna motioner tillsammans med verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan hittar du här på sidan under Dokument senast 1 juni. Vi uppmanar deltagare på årsmötet att printa eller ta med en digital kopia av mötesdokumenten till mötet. 

Direkt efter mötet, ca kl 1430, blir det "Fix och förfriskningar"dvs vi betar av en lista med saker i vår gemensamma omgivning som behöver fixas och efter det blir lättare förfriskningar. 


Välkomna!
Önskar Styrelsen

2019/04/19

Var med och skapa
ETT MIDSOMMARFIRANDE UTÖVER DET VANLIGA!
LFV ordnar frivilligt med midsommarfirande på ängen (fotbollsplanen) men vi behöver förstärkning för att skapa årets firande 2019!

Detta saknar vi:
                                  * MIDSOMMARSTÅNG, eller delar till en, oavsett höjd!
                                  * LEKLEDARE för enkla lekar
                                  * MUSIKANTER för dans runt stångenSuperenkelt att höra av sig med vad du kan bidra med
via mail till: lfv.tynningo@gmail.com

TACK!
Hälsar Styrelsen


2019/04/18

Vi välkomnar den vackra våren på Tynningö!