2021/02/24

Ny brygga på gång i viken

Nu är LFVs båtbrygga inne i viken riven. Bryggan var gammal och i stort behov av att åtgärdas för att bibehålla en god säkerhet. Den nya bryggan är planerad att vara på plats i april månad. 

Tack till alla involverade!


Mvh Styrelsen