2011/05/30

Arbetsdag lördag den 11 juni

Samling kl 10 på ängen för genomgång och peptalk


På göralistan finns: olja båtbryggor, sand till sandstranden, sätta upp skyltar, reparera anslagstavlor, röja inför midsommar, klippa vass, flytta stenar vid gångbron, skruva gångbron och en del annat smått och gott. 


Liten, eller stor, kort eller lång - det finns jobb till alla.
Om du inte skulle ha det rätta klippet i nyporna kan du ändå vara med och langa saft, grilla korv, sköta annan kringservice eller bara njuta av att se någon annan arbeta :-)

2011/05/24

Du behöver inte sitta i styrelsen för att hjälpa till i Lilla Furusund

Tag en titt här på hemsidan om föreningens verksamhet eller se dig omkring i området ;-)
Finns det något som du känner att du vill hjälpa till med?

Skicka ett mejl eller kontakta någon i styrelsen.

2011/05/20

kallelse till årsmöte 2011

Kallelse till Årsmöte
Söndag den 29 maj 2011 kl 14.00
på föreningens sjötomt

Kom till bryggan och träffa trevliga människor, 
diskutera, lyssna drick saft och kaffe

Dagordning

2011/05/17

motion till årsmötet

Det har inkommit en motion om att bygga en bastu
motion om bastu
Bygglov för bastu

Bakgrund
Föreningen har sedan tidigare bygglov på ett hus på 10 kvm (bastu).
För att bygglovet ska gälla ska byggnaden vara färdigställd 20120612

Årsmötet är planerat till den 29/5
preliminär tid kl 14 (vägföreningen har årsmöte kl 11)

2011/05/10

Kampanj på anslagstavlorna


Du kanske har noterat kampanjen på anslagstavlorna. I år leker vi lite med en dramatisering av vad medlemsskapet betyder, eller vad ett uteblivet medlemskap skulle kunna få för konsekvenser ;-)

Du kanske kommer ihåg den tidigare ”kampanjen” med poetiska skildringar i bild och text på temat ”mitt Tynningö”:I år är den här idén tagen ett steg längre med texter som inte är lika fullt romantiska:På anslagstavlorna hänger bilden med ”fultexten” utåt men på baksidan om man lyfter på bladet finns bilden med ”fintexten”. Två sidor att se på ett medlemskap: Den första sidan symboliserar situationen om man väljer att inte vara medlem och den andra, romantiska, om man väljer att vara medlem.

Om vi tröttnar på detta lite annorlunda grepp så går det att enkelt hänga om dem så att den fina texten hänger utåt.

2011/05/08

Dags att betala medlemsavgift och båtplats för 2011

Betalningen behöver vara föreningen tillhanda senast 27/5 om du vill kunna rösta på årsmötet.

Årsmötet 2011 hålls den 29 maj. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 maj.
Dagordning med motioner kommer på mejl och anslagstavlor senast en vecka före mötet.
 
ladda ner dokument om avgifter
Årsavgift 200:-
Liten båtplats 540:-
Stor båtplats 580 
Frivilliga bidrag därutöver är välkommet i alla storlekar:-)
PlusGiro: 198179-4
Ange fastighetsbeteckning
Meddela föreningen även namn, adress, telefon och e-post