2021/05/28

Midsommarfirande på Ängen inställt 2021

Med anledning av den fortsatta coronapandemin och smittspridningen ställs tyvärr 2021 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. Vi hoppas kunna återinföra det traditionsenliga firandet 2022.

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Arbetsdag och årsmöte lördag 5 juni

Lördagen den 5 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:


Förslag till dagordning årsmöte 2021

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Gräsklippning
c. Midsommarfirandet
d. Inköp flytbrygga till roddbåten i MAREN
e. Information om medlemsavgift, båtavgifter
f. Förslag till budget

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen

Bojflytt genomförd

Under tre lördagar har vi hjälpts åt att flytta bojar. Detta för att vi i viken byggt om bryggan och vid bron tagit bort en båtplats för att skapa mera utrymme. Nu hoppas vi att det skall vara lite lättare att lägga till och så ser det mycket prydligare ut.

Stort tack till Tomas som ordnade fram en bojeka så vi kunde flytta dom största stenarna!

Mvh Styrelsen