2012/04/22

Dags att betala medlemsavgift 2012


Betalningen behöver vara föreningen tillhanda senast 1 juni om du vill kunna rösta på årsmötet.
Årsmötet 2012 hålls den 3 juni (dagordning mm anslås senast en vecka före mötet)
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 maj

Medlemsavgift: 200:-
Båtplats, stor:    580:-
Båtplats, liten:   540:-

Plusgiro: 19 81 79 - 4
Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning vid inbetalning.

Vi önskar också att du håller föreningen uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter
inklusive e-post.

En smart grej är också om du registrerar din e-postadress här på hemsidan. Då får du automatiskt e-post så snart det görs en uppdatering här.  Notera dock att den adress du registrerar här inte är åtkomlig för styrelsen.