2012/06/06

Äntligen arbetsdag!!

lördag den 16 juni kl 10 på ängen


På göralistan bla: olja båtbryggor, kratta badstranden, klippa vass, fixa skyltar, montera sittmöbel, snygga till vänthuset, röja inför midsommar mm

Om du inte skulle ha det rätta klippet i nyporna så kan du ändå deltaga. Kraften i att närvara kan inte underskattas. Vi ses!