2019/06/26

TACK till alla som deltog vid årsmötet 8 juni och i det efterföljande arbetet för att göra vår omgivning trevlig och säker!

Årsmötesprotokollet finns upplagt under fliken Dokument.
Notera att avgiften för båtplatser fr o m 2020 kommer att vara 1000 kr per båtplats.


Trevlig sommar!

önskar
Styrelsen

2019/06/10


MIDSOMMARFIRANDE 
PÅ ÄNGEN 2019!


Kom och invig vår nya midsommarstång!

Vi samlas på Ängen kl 14.00 för att tillsammans klä midsommarstången. När stången är rest börjar firandet!

Ta gärna med björkris och blommor!
  
Vi behöver frivilliga att hålla i dans och lekar.


Välkommen och Glad Midsommar
önskar Styrelsen

2019/06/01

Inför Årsmötet 8 juni 2019

Dokumenten inför årsmötet finns tillgängliga under fliken Dokument.

Länk till Dokument


Väl mött,
Styrelsen