2013/05/29

Aktuell tomtkarta över Lilla Furusund

Många medlemmar har efterfrågat en tomtkarta för att kunna se olika sk parkmarker t ex 1:524, även kallad Tafflins dödsbo. Nu har föreningen införskaffat en sådan karta. Finns här på hemsidan under fliken "karta".
Parkmarkerna är inte markerade på något särskilt vis utan man måste helt enkelt känna till vilka fastigheter som det gäller. Det krävs även vaksamhet för att kunna följa 1:524 på kartan eftersom fastigheten slingrar sig igenom området och även är uppdelad i olika bitar. Kartan går dock att zooma så det underlättar ju en del.
Fastigheten 1:34 är också parkmark vilket du även kan läsa om i artikeln "badberget och allemansrätten" under fliken Dokument. Om du känner till några andra tomter som är parkmarker så komplettera gärna med ett inlägg här på hemsidan.

2013/05/23

Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

söndag 2 juni
klockan 10.30
på ängen/fotbollsplanen

Dina grannar vill gärna träffa dig och snacka lite. Så kom till ängen (fotbollsplanen) och hör vad de har att säga. Det vankas även kaffe och bullar, jo jag tackar!


Obs du behöver inte vara orolig för att tvingas in i styrelsen eller liknande. Valberedningen har redan gjort sitt jobb.
Så, slappna av och häng med!


2013/05/07

Aktuella datum och andra saker


 • Dags att betala medlemsavgift: 200:- till pg 198179-4
 • Årsmötet kommer hållas den 2 juni kl 10.30 på Ängen.
 • Motioner ska vara styrelsen till handa senast 19 maj
 • Dagordning och ev. motioner kommer upp på anslagstavlor och hemsida veckan innan årsmötet.
 • Uppdaterad långsiktig verksamhetsplan hittar du under fliken dokument
 • Arbetsdag 8 juni kl 10. Samling på ängen
 • Kanske ytterligare en arbetsdag den 5 oktober
 • Eventuellt kommer vi även ha en bojflyttardag för de båtbojar som behöver flyttas.
 • Midsommarfirande som vanligt. Mer info kommer senare men redan nu efterlyser vi musikanter. Kan du spela? känner du någon som skulle vilja?
 • Grillfest den 20 juli
 • Något mer? Tja, vi är idag ca 80 medlemmar men i vårt upptagningsområden finns det uppemot 150 fastigheter. Borde inte alla vara intresserade av ett fint vänthus, en välskött äng och ett bra vattenflöde i sumpen. Och midsommarfirandet lockar ju flera hundra glada och festsugna. 
          Denna sympatiska lilla förening kan ta emot några fler medlemmar!