2014/05/30

2014/05/06

Aktuella datum

Lördag den 7 juni. Årsmöte och arbetsdag.

  • kl 9-12 Arbete
  • kl 12-13 enklare lunch för dem som arbetat  
  • kl 13 Årsmöte
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årmötet
kallelse till årsmötet anslås senast en vecka före årsmötet


Midsommarafton
Midsommarstång, dans, lekar och massor av folk på ängen


Lördag 26 juli: Grillfest