2020/07/11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen 

2020/07/05

Nya brygga på plats i Lilla Maren

I slutet av juni fick vi efter en insats av frivilliga en ny brygga på plats i Lilla Maren. Stort tack till arbetslaget!