2020/07/11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen