2022/07/21

 Protokoll från årsmöte för 2021 och styrelse

Nu finns protokollet från årsmötet 2022 tillgängligt här.
Styrelsens sammansätting är efter årsmötet följande:

Anders Ahlner, ordförande
Nina Odell, kassör
Mikael Lager, ledamot
Hans Langenstedt, ledamot
Jenny Lassmann, ledamot

Eva Ahlner, suppleant
Lina Törner, suppleant

Daniel Svanström, revisor (sammankallande)
Peter Bohman, revisor

Med hopp om en fin höst!
/Styrelsen