2023/06/28

 Arbetsdagen 18 juni

Trots att arbetsdagen i år inträffade en av få dagar med regn i värderprognosen var uppslutningen god med väl dubbelt så många deltagare som förra året.


Efter samling vid ängen klockan 10 fördelades arbetsuppgifterna och arbetsplatserna på deltagarna som spred ut sig till bland annat föreningens tomt/badplats, badplatsen vid bron, vänthuset vid den då ännu ej återöppnade ångbåtsbryggan och badplatsen/flytbryggan vid Myrholmsmaren. Dessutom rensades föreningens anslagstavlor. Där LFV har sin roddbåt vid Stora Maren planeras att lägga ut en ny flytbrygga senare under sommaren. 

Krattning och allmän städning på föreningens tomt

                                            

Som brukligt avslutades arbetsdagen med grillkorv.

Och därefter följde det formella årsmötet.