2020-05-20

Dags att betala in för medlemskapet i Lilla Furusunds Villaägareförening!

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 1000kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 1200 kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast innan årsmötet 2020
Två veckor efter årsmötet kan tidigare båtplatser inte garanteras om avgiften ej är inbetald.

Denna information har även skickas ut via mail/post till registrerade medlemmar.

Mvh
Styrelsen